Drukuj

Art. 86 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 86.

Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę. Do przesłuchania stron stosuje się przepisy dotyczące świadków, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu.

Artykuł 1 ...84 85 86 87 88 ...269

Przejdź do artykułu