Drukuj

Art. 85 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 85.

§ 1. Organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny.

§ 2. Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, osoby te są obowiązane na wezwanie organu do okazania przedmiotu oględzin.

Artykuł 1 ...83 84 85 86 87 ...269

Przejdź do artykułu