Drukuj

Art. 1019 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1019.

Obwieszczenie o licytacji należy przynajmniej na dwa tygodnie przed licytacją wywiesić w budynku sądowym oraz ogłosić w dzienniku poczytnym w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, jak również przesłać terenowym organom administracji morskiej właściwym dla portu, w którym statek się znajduje, oraz dla portu macierzystego statku w celu wywieszenia w tych portach.

Artykuł 1 ...1017 1018 1019 1020 1021 ...1217

Przejdź do artykułu