Drukuj

Art. 319 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 319.

Jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może, nie wymieniając tych przedmiotów ani ich wartości, uwzględnić powództwo zastrzegając pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności.

Artykuł 1 ...317 318 319 319‑1 320 ...1217

Przejdź do artykułu