Drukuj

Art. 1022-3 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1022-3.

W razie śmierci albo likwidacji dłużnika po wszczęciu postępowania egzekucyjnego sąd na wniosek wierzyciela ustanawia dla niego kuratora. Przepisu art. 819 nie stosuje się.

Artykuł 1 ...1022‑1 1022‑2 1022‑3 1022‑4 1023 ...1217

Przejdź do artykułu