Drukuj

Art. 1022-4 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1022-4.

Opisu i oszacowania zajętego statku zagranicznego komornik bez wniosku wierzyciela dokonuje niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do zapłaty długu.

Artykuł 1 ...1022‑2 1022‑3 1022‑4 1023 1024 ...1217

Przejdź do artykułu