Drukuj

Art. 1032 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1032.

§ 1. Należność przypadającą wierzycielowi niemającemu jeszcze tytułu wykonawczego pozostawia się na rachunku depozytowym Ministra Finansów.

§ 2. Jeżeli w ciągu miesiąca po uprawomocnieniu się planu podziału wierzyciel niemający tytułu wykonawczego nie przedstawi dowodu wytoczenia powództwa o zasądzenie mu roszczenia, traci prawo do sumy pozostającej w depozycie.

Artykuł 1 ...1030 1031 1032 1033 1034 ...1217

Przejdź do artykułu