Drukuj

Art. 1033 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1033.

§ 1. Plan podziału sporządza komornik niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy ulegającej podziałowi.

§ 2. Jeżeli egzekucja prowadzona jest z wierzytelności mających za przedmiot świadczenia bieżące, stosuje się odpowiednio art. 1029 § 1 i art. 1031.

Artykuł 1 ...1031 1032 1033 1034 1035 ...1217

Przejdź do artykułu