Drukuj

Art. 104 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 104.

Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Artykuł 1 ...102 103 104 104‑1 105 ...1217

Przejdź do artykułu