Drukuj

Art. 1044 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1044.

Jeżeli wierzyciel żąda, aby odebranie rzeczy odbyło się w jego obecności, komornik zawiadomi go o terminie odebrania, a w razie niestawiennictwa wierzyciela nie przystąpi do wykonania.

Artykuł 1 ...1042 1043 1044 1045 1046 ...1217

Przejdź do artykułu