Drukuj

Art. 1045 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1045.

Jeżeli komornik nie znalazł u dłużnika rzeczy lub dokumentu, które mają być odebrane, sąd na wniosek wierzyciela nakaże dłużnikowi, aby wyjawił, gdzie one się znajdują, i aby złożył przyrzeczenie, że jego oświadczenia są zgodne z prawdą. Przepisy dotyczące przyrzeczenia przy wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...1043 1044 1045 1046 1047 ...1217

Przejdź do artykułu