Drukuj

Art. 1064-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1064-1.

§ 1. Przeciwko dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest dopuszczalna egzekucja z dochodów uzyskiwanych z tej działalności przez ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym.

§ 2. Do zarządu ustanowionego na podstawie § 1 stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem artykułów poniższych.

Artykuł 1 ...1063 1064 1064‑1 1064‑2 1064‑3 ...1217

Przejdź do artykułu