Drukuj

Art. 1064 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1064.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa, mając na uwadze sprawność i skuteczność postępowania egzekucyjnego.

Artykuł 1 ...1062 1063 1064 1064‑1 1064‑2 ...1217

Przejdź do artykułu