Drukuj

Art. 1064-13 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1064-13.

§ 1. Zarządca sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

§ 2. Na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przysługuje skarga, do której stosuje się odpowiednio przepisy o skardze na czynności komornika.

§ 3. Przepisy ogólne o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisy o podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...1064‑11 1064‑12 1064‑13 1064‑14 1064‑15 ...1217

Przejdź do artykułu