Drukuj

Art. 1064-14 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1064-14.

§ 1. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego należy do sądu, w którego okręgu znajduje się siedziba przedsiębiorstwa dłużnika lub w którym dłużnik ma gospodarstwo rolne.

§ 2. Do egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Artykuł 1 ...1064‑12 1064‑13 1064‑14 1064‑15 1064‑16 ...1217

Przejdź do artykułu