Drukuj

Art. 1064-4 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1064-4.

Do prowadzenia egzekucji przez zarząd przymusowy właściwy jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba przedsiębiorstwa lub w którego okręgu jest położone gospodarstwo rolne. Jeżeli gospodarstwo rolne położone jest w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jeżeli egzekucja ograniczona jest do części przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, właściwy jest sąd, w którego okręgu część ta się znajduje.

Artykuł 1 ...1064‑2 1064‑3 1064‑4 1064‑5 1064‑6 ...1217

Przejdź do artykułu