Drukuj

Art. 1064-5 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1064-5.

Egzekucję przez zarząd przymusowy można ograniczyć do części przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jeżeli część ta jest gospodarczo wyodrębniona, a dochód uzyskany z przymusowego zarządu tej części majątku dłużnika wystarczy na zaspokojenie egzekwowanych roszczeń.

Artykuł 1 ...1064‑3 1064‑4 1064‑5 1064‑6 1064‑7 ...1217

Przejdź do artykułu