Drukuj

Art. 110 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 110.

Sąd może zasądzić od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego – po ich wysłuchaniu – zwrot kosztów wywołanych ich rażącą winą. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Artykuł 1 ...108‑1 109 110 111 112 ...1217

Przejdź do artykułu