Drukuj

Art. 108-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 108-1.

Jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku poniesienia kosztów sądowych lub orzeczeniem nie objął całej kwoty należnej z tego tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wydaje na posiedzeniu niejawnym sąd, przed którym sprawa toczyła się w pierwszej instancji.

Artykuł 1 ...107 108 108‑1 109 110 ...1217

Przejdź do artykułu