Drukuj

Art. 1106-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1106-1.

§ 1. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy o ubezwłasnowolnienie osoby będącej obywatelem polskim lub cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jest obywatelem polskim, mającym miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 1 ...1105‑1 1106 1106‑1 1106‑2 1106‑3 ...1217

Przejdź do artykułu