Drukuj

Art. 281 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 281.

Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

Artykuł 1 ...279 280 281 282 283 ...674‑682

Przejdź do artykułu