Drukuj

Art. 1114 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1114.

§ 1. Przepisy art. 1111 § 1 i art. 1112 § 1 nie mają zastosowania w przypadku, jeżeli państwo wysyłające w sposób wyraźny zrzeknie się immunitetu sądowego w stosunku do osób wymienionych w tych przepisach.

§ 2. W stosunku do urzędników międzynarodowych, korzystających z immunitetu sądowego, zrzeczenie się immunitetu przewidziane w § 1 musi być dokonane przez odpowiednią organizację międzynarodową.

§ 3. Niezależnie od postanowień § 1 i 2 osobom wymienionym w art. 1111 § 1 i art. 1112 § 1 nie przysługuje immunitet sądowy w sprawach:

1) w których osoby te wszczynają postępowanie przed sądem polskim;

2) z powództw wzajemnych przeciwko tym osobom;

3) z powództw przeciwegzekucyjnych wytoczonych przeciwko nim.

Artykuł 1 ...1113 1113‑1 1114 1115 1115‑1 ...1217

Przejdź do artykułu