Drukuj

Art. 1115-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1115-1.

Przepisy art. 1111–1115 stosuje się odpowiednio w postępowaniu zabezpieczającym.

Artykuł 1 ...1114 1115 1115‑1 1116 1117 ...1217

Przejdź do artykułu