Drukuj

Art. 1134 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1134.

Sądy mogą występować do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego o przeprowadzenie dowodu lub o doręczenie pisma, jeżeli osoba mająca być przesłuchana lub odbiorca pisma jest obywatelem polskim przebywającym za granicą.

Artykuł 1 ...1133 1133‑1 1134 1135 1135‑1 ...1217

Przejdź do artykułu