Drukuj

Art. 452 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 452.

W sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy art. 426, 431, 432, 435 § 1, 441 i 446.

Artykuł 1 ...450 451 452 453 453‑1 ...1217

Przejdź do artykułu