Drukuj

Art. 1144-5 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1144-5.

W wypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 655/2014, sąd, który wydał europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, z urzędu stwierdza upadek zabezpieczenia.

Artykuł 1 ...1144‑3 1144‑4 1144‑5 1144‑6 1144‑7 ...1217

Przejdź do artykułu