Drukuj

Art. 1144-7 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1144-7.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym sąd doręcza z urzędu wierzycielowi. W razie odmowy wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w całości lub części sąd doręcza z urzędu wierzycielowi postanowienie w tym przedmiocie.

Artykuł 1 ...1144‑5 1144‑6 1144‑7 1144‑8 1144‑9 ...1217

Przejdź do artykułu