Drukuj

Art. 1145 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1145.

Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146.

Artykuł 1 ...1144‑12 1144‑13 1145 1146 1147 ...1217

Przejdź do artykułu