Drukuj

Art. 1144-13 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1144-13.

W sprawach, o których mowa w art. 39 ust. 2 rozporządzenia nr 655/2014, przepisy art. 841 i art. 843 § 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...1144‑11 1144‑12 1144‑13 1145 1146 ...1217

Przejdź do artykułu