Drukuj

Art. 1149 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1149.

Przepisy art. 170 i art. 400 stosuje się odpowiednio do prawomocnych postanowień sądu polskiego ustalających, że orzeczenia sądu państwa obcego orzekające rozwód lub unieważnienie małżeństwa albo ustalające nieistnienie małżeństwa podlegają uznaniu.

Artykuł 1 ...1148 1148‑1 1149 1149‑1 1150 ...1217

Przejdź do artykułu