Drukuj

Art. 1150 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1150.

Orzeczenia sądów państw obcych w sprawach cywilnych, nadające się do wykonania w drodze egzekucji, stają się tytułami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd polski. Stwierdzenie wykonalności następuje, jeżeli orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi, oraz nie istnieją przeszkody określone w art. 1146 § 1 i 2.

Artykuł 1 ...1149 1149‑1 1150 1151 1151‑1 ...1217

Przejdź do artykułu