Drukuj

Art. 1151 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1151.

§ 1. Stwierdzenie wykonalności następuje na wniosek wierzyciela przez nadanie orzeczeniu sądu państwa obcego klauzuli wykonalności.

§ 2. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 1147, a ponadto dokument stwierdzający, że orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi, chyba że wykonalność wynika z treści orzeczenia lub prawa tego państwa.

Artykuł 1 ...1149‑1 1150 1151 1151‑1 1151‑2 ...1217

Przejdź do artykułu