Drukuj

Art. 1153-19 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1153-19.

Na wniosek strony sąd zawiesza lub umarza postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153-14 pkt 6, jeżeli wnioskodawca przedstawił określone w przepisach rozporządzenia nr 606/2013 zaświadczenie potwierdzające zawieszenie, ograniczenie lub uchylenie środka ochrony.

Artykuł 1 ...1153‑17 1153‑18 1153‑19 1153‑20 1153‑21 ...1217

Przejdź do artykułu