Drukuj

Art. 1153-25 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1153-25.

Przepisy art. 1153-23 i art. 1153-24 stosuje się odpowiednio do orzeczeń obejmujących środki ochrony wchodzące w zakres zastosowania rozporządzenia nr 606/2013, które podlegają wykonaniu w inny sposób niż w drodze egzekucji.

Artykuł 1 ...1153‑23 1153‑24 1153‑25 1154 1155 ...1217

Przejdź do artykułu