Drukuj

Art. 1163 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1163.

§ 1. Zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki wiąże spółkę oraz jej wspólników.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zapisów na sąd polubowny zawartych w statucie spółdzielni lub stowarzyszenia.

Artykuł 1 ...1161 1162 1163 1164 1164‑1 ...1217

Przejdź do artykułu