Drukuj

Art. 1167 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1167.

Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej udzielone przez przedsiębiorcę obejmuje również umocowanie do sporządzenia zapisu na sąd polubowny w zakresie sporów wynikających z tej czynności prawnej, chyba że z pełnomocnictwa wynika co innego.

Artykuł 1 ...1165 1166 1167 1168 1169 ...1217

Przejdź do artykułu