Drukuj

Art. 1166 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1166.

§ 1. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego nie wyłącza możliwości zabezpieczenia przez sąd roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, gdy miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest oznaczone.

Artykuł 1 ...1164‑1 1165 1166 1167 1168 ...1217

Przejdź do artykułu