Drukuj

Art. 1175 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1175.

Arbiter może ustąpić w każdym czasie. Jeżeli ustąpienie nastąpiło bez ważnych powodów, arbiter ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.

Artykuł 1 ...1173 1174 1175 1176 1177 ...1217

Przejdź do artykułu