Drukuj

Art. 1177 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1177.

§ 1. Strony mogą w każdym czasie złożyć zgodne oświadczenie na piśmie o odwołaniu każdego z arbitrów.

§ 2. Na wniosek którejkolwiek ze stron sąd może odwołać arbitra, jeżeli jest oczywiste, że arbiter nie wykona swych czynności w odpowiednim terminie, lub jeżeli opóźnia się z ich wykonywaniem bez uzasadnionej przyczyny.

Artykuł 1 ...1175 1176 1177 1178 1179 ...1217

Przejdź do artykułu