Drukuj

Art. 1207 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1207.

§ 1. Do skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego przepis art. 368 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeśli przepisy poniższe nie stanowią inaczej, do postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego przepisy o apelacji stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...1205 1206 1207 1208 1209 ...1217

Przejdź do artykułu