Drukuj

Art. 126-2 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 126-2.

§ 1. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

§ 2. Nie żąda się opłaty od pisma, jeżeli już z jego treści wynika, że podlega ono odrzuceniu.

Artykuł 1 ...126 126‑1 126‑2 127 128 ...1217

Przejdź do artykułu