Drukuj

Art. 127 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 127.

W pismach procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć. W pismach przygotowawczych strony mogą wskazywać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków.

Artykuł 1 ...126‑1 126‑2 127 128 129 ...1217

Przejdź do artykułu