Drukuj

Art. 143 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 143.

Jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający.

Artykuł 1 ...141 142 143 144 145 ...1217

Przejdź do artykułu