Drukuj

Art. 145 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 145.

W wypadkach, w których ustanowienie kuratora według przepisów poprzedzających nie jest wymagane, pismo doręcza się stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, przez wywieszenie w budynku sądowym. Doręczenie takie staje się skuteczne z upływem miesiąca od dnia wywieszenia.

Artykuł 1 ...143 144 145 146 147 ...1217

Przejdź do artykułu