Drukuj

Art. 168 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 168.

§ 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

Artykuł 1 ...166 167 168 169 170 ...1217

Przejdź do artykułu