Drukuj

Art. 170 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 170.

Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.

Artykuł 1 ...168 169 170 171 172 ...1217

Przejdź do artykułu