Drukuj

Art. 211 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 211.

W razie nieobecności strony na rozprawie przewodniczący lub wyznaczony przez niego sędzia sprawozdawca przedstawia jej wnioski, twierdzenia i dowody znajdujące się w aktach sprawy.

Artykuł 1 ...209 210 211 212 213 ...1217

Przejdź do artykułu