Drukuj

Art. 213 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 213.

§ 1. Fakty powszechnie znane sąd bierze pod uwagę nawet bez powołania się na nie przez strony.

§ 2. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Artykuł 1 ...211 212 213 214 214‑1 ...1217

Przejdź do artykułu