Drukuj

Art. 251 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 251.

Za nieuzasadnioną odmowę przedstawienia dokumentu przez osobę trzecią sąd, po wysłuchaniu jej oraz stron co do zasadności odmowy, skaże osobę trzecią na grzywnę. Osoba trzecia ma prawo żądać zwrotu wydatków połączonych z przedstawieniem dokumentu.

Artykuł 1 ...249 250 251 252 253 ...1217

Przejdź do artykułu