Drukuj

Art. 252 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 252.

Strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia organu, od którego dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna okoliczności te udowodnić.

Artykuł 1 ...250 251 252 253 254 ...1217

Przejdź do artykułu